Wat is een goed gezondheid?

 

Je leest in de media nu af en toe dat mensen die compleet gezond zijn ook soms sterven aan het corona virus. Als therapeut in de Chinese geneeskunde heb ik toch elke keer weer vraagtekens bij de claim dat iemand die compleet gezond zou geweest zijn, ineens sterft aan dit virus. Die claim wordt nog ongeloofwaardiger als je denk dat dit bepaalde virus voor zeer veel mensen enkel tot milde klachten leidt. Waar zit het onderscheid dan? Dat moet individuele gezondheid van de besmette persoon zijn.

Zijn we wel zo gezond?

Welke standaard wordt gebruikt om het label “compleet gezond” te krijgen. In onze westerse cultuur ben je pas ziek als je naar de dokter moet en dus duidelijke pathologie hebt. Zo worden mensen die elke dag wat vage hoofdpijn hebben, niet als ziek bestempeld. Je kan elke maand een weekje last hebben van reflux en nooit naar de dokter gaan. Vrouwen zijn soms zo gewoon dat ze elke maand pijnlijk menstruatie hebben, gepaard gaande met PMS klachten, dat ze het normaal vinden.

Ochtend misselijkheid, pijnlijke onderrug, licht hoestje, chronisch verstopte neus, allergieën,… . Noem maar op we kunnen er allemaal prima mee functioneren. We worden echter niet bekeken als echt ziek zijnde. Het zijn gewoon ongemakjes voor de meeste mensen.

Een sprankelende uiterlijke vertoning hoeft ook niet hetzelfde als “gezond” te zijn. In de praktijk heb ik al personal trainers behandeld die een lijf hadden waar menig mensen jaloers op zouden zijn maar die verre van de gezond waren.

Wat is dan gezondheid?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) definieert gezondheid als ‘een toestand van volledig fysiek, mentaal en sociaal welzijn en niet alleen de afwezigheid van ziekte of gebrek’ (WHO, 1948). Dat roept vragen op want niet alleen ken ik dan bijna niemand die gezond is maar ook wat de standaard of maatstaaf is die zegt wat fysiek, mentaal en sociaal welzijn dan wel is? Wanneer is welzijn nou welzijn?

Het label “gezond” hangt dus af van de standaard die gehanteerd wordt. Zo kan je ook in het ene land bestempeld worden als ziek, terwijl je in het andere land net niet binnen die standaard valt en dus ook niet behandeld zal worden. Alles hangt dus af van statistiek, consensus, politiek, geloof, enz. van het land of regio waarin je leeft.

De herkenning van een ziekte beeld is belangrijk als we gaan claimen dat sommige mensen die sterven aan corona helemaal gezond zouden zijn. Zo gaat de westerse geneeskunde heel anders om met diagnostiek dan de Chinese geneeskunde die ik beoefen. Een combinatie van verschillende symptomen kunnen voor mij als Chinees therapeut duiden op ziekte terwijl die voor een westers arts niets betekenen. Hij zal die verschillende symptomen in zijn diagnose ook niet als geheel uitvragen omdat hij binnen zijn westerse scholing deze klachten niet als patroon heeft leren herkennen.

Begrijp me goed dit is geen pleidooi voor Chinese geneeskunde als “übergeneeskunst” want ook die heeft zijn blinde vlekken. Daarnaast is geneeskunde zo complex dat je gewoon niet alles kan weten. Alternatieven in de zorg zijn dus heel nuttig.

De hoofdvraag is echter: Wat is compleet gezond zijn? En als die vraag duidelijk niet eenduidig te beantwoorden is kunnen we dan wel zeggen dat iemand puur aan corona gestorven is zonder dat hij klachten had? We kunnen deze vraagstelling ook doortrekken naar andere ziektes die mensen krijgen die zogezegd helemaal gezond waren.

De nasleep van corona:

Zo zie je nu ook in de nasleep van het corona virus typische klachten… deze mensen zijn niet meer besmet, dat klopt. Maar zijn deze mensen niet meer ziek? Kan je zeggen dat ze gezond zijn als ze oververmoeid zijn van het tripje naar de supermarkt of nog steeds moeten hoesten en slijmvorming hebben?
Er is zelfs een Nederlandse facebook pagina met rond de 4000 leden, allemaal mensen met langdurige nasleep van corona die allemaal genezen zijn…. Deze mensen weten geen raad met hun klachten. Als we dit niet behandelen en zijn loopje laten gaan, leggen we dan niet de basis voor een nieuwe disbalans in het lichaam waarop de voorspelde 2de golf van corona in het najaar dankbare voedingsbodem heeft? Virussen gedijen goed in verzwakte immuniteit omgeving. En zelfs al komt de 2de golf niet, volgens de Chinese geneeskunde is de nazomer en de herfst sowieso al een mogelijk risicovolle tijd voor mensen met long en digestieve klachten. Ook dit heeft te maken met hoe we naar de term gezond kijken. Alle pijlen zijn op corona gericht maar er is een gigantische blinde vlek ontstaan.

 

Gezondheid zou in een breder kader bekeken moeten worden en we zouden ons vaker moeten afvragen welke standaard gehanteerd wordt in de zorg maar ook in de politiek en in de media. De dingen zijn niet meer zo simpel, dat is een te naïeve kijk op het leven. Het is onze taak als individu om vragen te stellen en niet zomaar alles voor waar aan te nemen wat men aanbiedt. Wij moeten zelf integer kijken naar wat gezondheid is.

Ik ben alvast blij terug te kunnen behandelen en, met mijn mogelijkheden vanuit de Chinese geneeskunde, een andere zorg dan de mainstream zorg aan te kunnen bieden. Een zorg die met een andere standaard kijkt en dat is nu net zo belangrijk in de zorg van vandaag.

Ruud Vercammen

Ruud Vercammen

Schrijver

Ruud is gediplomeerd in tuina, Chinese kruiden en acupunctuur. Ook geeft hij les in onder andere de traditionele interne Kungfustijlen Baguazhang, Xingyiquan en Qigong in zijn school “internalkungfu.nl” in Haarlem.